Hvilken endring ønsker du aller helst?

Lær deg hvordan du får til en viktig livsstilsendring med SVEV-metoden©.

SVEV-metoden

4 steg til selvstyrke & livskontroll

Steg 1

Selvinnsikt

En forutsetning for å kunne endre noe til det bedre er at du har innsikt i hva som ikke fungerer.

En annen ting som må på plass er et klart og tydelig "hvorfor" du ønsker endring.

Dette steget handler derfor om å kartlegge hva som står i veien for deg per i dag og gå dypere for å finne ut konkret hva og hvorfor du vil endre.

Deretter skal vi se på hvilket område du kan endre for å komme nærmere dette målet.

Ditt utvalgte område vil bli det du tar tak i både for å oppnå konkrete resultater, men også for å utvikle generell endringskompetanse.

I dette steget vil du også tilegne deg mer kunnskap om de neste stegene og hvordan de tilpasses din personlige endringsreise.

Mål:

Klokkeklar på hvilket område, hvorfor og hvordan du endrer.

Steg 2

Valgstyrke

Du som menneske tar ca 35 000 valg hver eneste dag, og hvilke valg du tar har direkte innvirkning på utfallet. Har du satt deg et motiverende mål på forhånd, vil din indre GPS være satt opp mot dette målet.

Denne fasen kommer av naturlige årsaker som en etterfølger av innsikten du har fått etter steg nummer én. Allikevel, selv om målet er definert og du virkelig ønsker å oppnå det, kan det fortsatt være potensielle fallgruver.

Ofte handler dette om kortvarige fristelser. Derfor vil dette steget forberede deg på hvordan du kan takle disse på best mulig måte.

Vi vil også i dette steget starte utarbeidelsen av din personlige SVEV-plan for steg 4: Gjennomføring!

Mål:

Stå stødig i valg + din drivkraft er ON!

Steg 3

Endringsferdigheter

Når din drivkraft nå er skrudd på, og du vet hva, hvorfor og hvordan du skal gjennomføre en endring, går vi her inn for å forankre og skape forståelse av hvilke ferdigheter du skal legge denne drivkraften på i treningen.

Dette steget vil gi deg en dypere forståelse av hvilke viktige endringsferdigheter som finnes, hvorfor de er viktige, og hvordan de kan bli en slags nøkkel til din mestringsfølelse og dine resultater. Vi vil se på hvilke ferdigheter du allerede har kontroll på, og hvilke du skal ha fokus på å trene på i gjennomføringsfasen.

Vi vil også se nærmere på vanesystem og gå dypere i vaneprosess, samt fullføre din gjennomføringsplan.

Mål:

Forståelse for hvilke ferdigheter du skal trene + en ferdig personlig SVEV-plan.

Steg 4

Vanesystem

Når kunnskapen om viktige ferdigheter er på plass, vil du også være klar til å trene og opprettholde vaner som sikrer deg det livet du ønsker deg. Da trenger du en treningsarena og et vanesystem.

Alt du har tilrettelagt for i de foregående stegene skal nå settes ut i praksis. Her skal du trene på å etablere vaner som støtter ditt endringsmål.

Du skal lære deg hvordan en vaneprosess fungerer og et gjennomførbart system for at de vanene du trener på, blir din nye norm å gjennomføre.

Dette er hvor magien skjer, og du har knyttet sammen en sirkel av læring som du kan bruke på hvilken som helst endring du ønsker å gjøre senere.

Mål:

Etablert endring og et vanesystem + endringskompetent, fått selvstyrke og økt livskontroll 

Er du nysgjerrig på å vite mer?

La oss ta en prat om hvor du står i livet, og dine tanker om fremtiden. Kanskje jeg kan hjelpe deg til å få gjennomført de endringer du trenger.

Book en gratis samtale
Bli inspirert!

Tipsbrevet fra Vaneliv

Her vil du tips om hva som er viktig for å lykkes med endringer. 

Det er helt gratis, og du kan avregistrere deg når som helst.